ΦΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣ ΙΚΑΡΙΑ www.faroi.com

ΦΑΡΟΣ ΨΑΡΟΜΥΤΑΣ

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009


Ο φάρος στην Άκρα Σουσάκι στη θέση 37° 54,8' Β 23° 03,5' Α (δείτε εδώ, δυστυχώς η δορυφορική φωτογραφία δεν έιναι στις σωστές συντεταγμένες). Είναι αναλάμπων πράσινος, με περίοδο δέκα δευτερόλεπτα, εστιακό ύψος οχτώ μέτρα και ονομαστική φωτοβολία δώδεκα ναυτικά μίλια (Αν Πρ 10δ 8μ 12Μ).Σε συνδυασμό με τους φανούς του λιμενίσκου των Ισθμίων διευκολύνει τα καράβια που προσεγγίζουν τη Διώρυγα της Κορίνθου από Ανατολικά (η είσοδος του λιμενίσκου φαίνεται στα αριστερά της δεύτερης φωτογραφίας) . Επίσης είναι το δυτικό όριο της ράδας για τα πετρελαιοφόρα που θέλουν να φορτώσουν ή να ξεφορτώσουν στους Αγίους Θεοδώρους. Σε μερικές διοπτεύσεις τα φώτα από τα εργοστάσια πίσω του κάνουν δύσκολη την επισήμανση από τη θάλασσα. Η τέταρτη εικόνα είναι σκίτσο από τον πληγού του Βρετανικού Ναυαρχείου (Mediteranian Pikot Vol IV) του 1968 και έχει γίνει το 1959 και δείχνει το φάρο χωρίς τη στέρνα και το στηθαίο στην ταράτσα της φαροικίας που όπως φαίνεται από το χτίσιμο έγιναν αργότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου