ΦΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣ ΙΚΑΡΙΑ www.faroi.com

ΦΑΡΟΣ ΨΑΡΟΜΥΤΑΣ

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Πόσους και ποιούς φάρους διαθέτει η Ελλάδα;


Δημοσιευμένο από EKEO στην κατηγορία ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, tags: Βαϊτσης Αποστολάτος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Πάνος Μπεγλίτης, Φάροι

Στο Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο υπάρχουν σήμερα εκατόν είκοσι (120) πέτρινοι παραδοσιακοί Φάροι και Φανοί, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι εξ αυτών καταστράφηκαν και επισκευάστηκαν μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πέτρινοι αυτοί Φάροι και Φανοί αποτελούν παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατασκευή, εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ναυτιλλόμενους. Προστατεύονται από τον Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», και τον Ν. 2039/92 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης». Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Ιστορικά Μνημεία τριάντα ένας (31) εξ αυτών, με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το ¼ δηλαδή του συνολικού αριθμού τους, ενώ η Υπηρεσία Φάρων έχει ζητήσει το χαρακτηρισμό δέκα επιπλέον φάρων, ως Ιστορικών Μνημείων.Επίσης, πενήντα έξι (56) εξ αυτών είναι επανδρωμένοι ή επιτηρούμενοι από Φαροφύλακες. Η συντήρηση τους εκτελείται από την Υπηρεσία Φάρων ανάλογα με τις εκάστοτε διατιθέμενες πιστώσεις. Η κατάσταση τους φαίνεται στον συνημμένο πίνακα που παρατίθεται. Από τον λειτουργικό προϋπολογισμό (Π/Υ) 2010 του ΓΕΝ κατά την τριετία 2008 – 2010, διατέθηκαν για τη συντήρησή τους συνολικά 80.000 €. Επιπλέον, μέσω ενεργειών της Υ. Φάρων αποκαταστάθηκαν την τριετία 2008-2010 δέκα τρεις Φάροι. Οι οκτώ από αυτούς με χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων (Λιμενικά Ταμεία της Υ. Φάρων) συνολικού κόστους 260.000 € περίπου, οι τρεις με δημόσια χρηματοδότηση μέσω τοπικών φορέων Δήμων και Νομαρχιών και οι δύο με ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».Λόγω των εγγενών αδυναμιών χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων όλου του εκτεταμένου Φαρικού Δικτύου, προτάθηκε το 2007 από την Υ. Φάρων, η ένταξη, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (μέσω του προγράμματος «Ανάδειξη Πολιτισμικής Αξίας Πέτρινων Φάρων»), για αποκατάσταση σαράντα έξη (46) Φάρων, συνολικού προϋπολογισμού 6.197.000 €. Εκτιμήθηκε δε ότι για την σύνταξη μελετών και αδειοδοτήσεων ωρίμανσης του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται 2.500.000 € περίπου. Από τους παραπάνω, τέθηκαν από το ΓΕΝ σε προτεραιότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δέκα τρεις Φάροι ανά περιφέρεια. Επίσης, προωθήθηκαν για χρηματοδότηση αποκατάστασης, μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013, δύο ώριμα έργα Φάρων (Τρίκερι Μαγνησίας και Αγ. Ηλίας Αμοργού), ενώ συντάσσονται μελέτες ωρίμανσης για έργα δύο επιπλέον Φάρων (Κόγχη Σαλαμίνας και Κοκκινόπουλο Ψαρών).Τέλος, η Υ. Φάρων, στα πλαίσια ενημέρωσης νέων τεχνολογιών και εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας της στις μεθόδους αποκατάστασης Πέτρινων Φάρων, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Π. Πατρών, Π. Κρήτης και Π. Ιονίου), για την σύνταξη μελετών παθογένειας και προτάσεων αποκατάστασης.ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ / ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΦΑΡΟΙ

Α/Α ΑΕΦ Ονομασία Φάρου Α/Α ΑΕΦ Ονομασία Φάρου

1 8760 ΑΚΡΩΤΗΡΙ 29 0010 ΚΑΣΤΡΙ

2 0310 ΛΑΚΚΑ 30 4360 ΖΟΥΡΒΑ

3 1250 ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ 31 5630 ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

4 1330 ΔΡΕΠΑΝΟ 32 8600 ΚΟΡΑΚΑΣ

5 2010 ΣΚΙΝΑΡΙ 33 4260 ΣΠΕΤΣΑΙ

6 2040 ΚΕΡΙ 34 1180 ΨΑΡΟΜΥΤΑ

7 2090 ΚΑΤΑΚΩΛΟ 35 5550 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

8 2350 ΚΡΑΝΑΗ 36 4660 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

9 3110 ΔΡΕΠΑΝΟ 37 6160 ΨΑΘΟΥΡΑ

10 8300 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38 9640 ΠΡΑΣΣΟ

11 5250 ΑΥΛΙΔΑ 39 8040 ΦΑΣΣΑ

12 5540 ΒΑΣΙΛΙΝΑ 40 0350 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

13 5670 ΑΡΚΙΤΣΑ 41 5510 ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ

14 5140 ΒΡΥΣΑΚΙ 42 9540 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

15 6410 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 43 8050 ΓΡΗΑ

16 7010 ΠΛΑΚΑ 44 3330 ΣΙΔΕΡΟΣ

17 4570 ΣΟΥΣΑΚΙ 45 8380 ΣΠΑΘΙ

18 6090 ΓΟΥΡΟΥΝΙ 46 6340 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19 6360 ΜΕΓ. ΕΜΒΟΛΟ 47 6840 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

20 2320 ΤΑΙΝΑΡΟ 48 6210 ΑΞΙΟΣ

21 4010 ΜΑΛΕΑΣ 49 8320 ΤΑΜΕΛΟΣ

22 2465 ΚΑΨΑΛΙ 50 0320 ΠΑΝΑΓΙΑ

23 1020 ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ 51 8530 ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ

24 0980 ΓΕΡΟΓΟΜΠΟΣ 52 5515 ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ

25 7125 ΣΙΓΡΙ 53 5700 ΧΙΛΙΟΜΙΛΙ

26 7540 ΠΑΠΠΑΣ 54 5770 ΤΡΙΚΚΕΡΙ

27 7400 ΠΑΣΣΑΣ 55 6020 ΛΙΘΑΡΙ

28 2430 ΜΟΥΔΑΡΙ 56 0650 ΔΟΥΚΑΤΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. ΟΙ Α/Α 1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 34 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ2. ΟΙ Α/Α 35 ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 47 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ3. ΟΙ Α/Α 48 ΕΩΣ ΚΑΙ Α/Α 56 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 8133/21-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Ο πρώτος φάρος στην Ελλάδα άναψε το 1829. Σήμερα οι περισσότεροι φάροι εμφανίζουν έντονα στοιχεία εγκατάλειψης, Σαφώς έχουν εκσυγχρονιστεί σε ο,τι αφopά τη λειτουργία τους, συνεχίζουν, ωστόσο, να δείχνουν φθαρμένοι, Δεδoμένoυ ότι αποτελούν πραγματικά ιστορικά κειμήλια της χώρας μας.Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη συντήρηση τους;Ο ΒουλευτήςΒαΐτσης Αποστολάτος

 


Διαβάστε Σχετικά Δημοσιεύματα (ξεκινώντας με τα πιο πρόσφατα):read more “Πόσους και ποιούς φάρους διαθέτει η Ελλάδα;”

ΦΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ(18-2-2011)
read more “ΦΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ(18-2-2011)”